pkkimagemodule

MOPIILI-toiminta vuonna 2022  

Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry sai vuodelle 2022 Porin kaupungilta MOPIILI-toimintaan alle puolet haetusta tukirahoituksesta. Näin ollen loppuvuosi sinniteltiin Keskusjärjestön omilla säästöillä, mutta toimintaa pystyttiin kuitenkin vuoden loppuun saakka pyörittämään.  

Edellä kerrotusta syystä vuodelle 2023 rahoitusta ei haettu ollenkaan, kun varsin todennäköisesti ei olisi saatu rahoitusta edes sen vertaa mitä vuodelle 2022. 

MOPIILI ‑hankkeen henkilöstö suoritti erilaisia pientalokiinteistöissä vastaan tulevia pieniä lyhytkestoisia työtehtäviä Porin alueen ikäihmisille.  

Talvikaudelle riitti lumitöitä vuoden 2022 molempiin päihin. Kevät mentiin kuntouttavan työtoiminnan henkilöillä, jotka jatkoivat yli vuodenvaihteen tai aloittivat kevätkaudella. Heitä oli suht sopiva määrä (3—5 henkilöä), joten alkuvuoden työt asiakaskohteissa saatiin hyvin hoidettua.  

Yksi kuntouttavan työtoiminnan henkilöistä siirtyi kesäkuussa kokoviikkoiseksi palkkatukihenkilöksi ja elokuussa aloitti kaupungin velvoitetyöllistetty myös kokoviikkoisena, näin ollen kesän sesonkikausi pärjättiin oikein hyvin, eikä aikainen talvikaan aiheuttanut suurempia ongelmia työtehtävien onnistuneeseen toteutukseen.  

Hanketoimintaa  

Vuodesta 1999 alkaen Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry on hallinnoinut erilaisia työllistämisprojekteja ja ‑hankkeita pääasiassa pientaloasukkaiden kiinteistönhoitoon. Toiminta on alunperin ollut kaupunginosittain toteutettua kyseisellä alueella operoivan aluevastaavan organisoimana. Vuosien varrella, kun hankerahoituksen saamiseksi on pitänyt sisältöä hiukan muuttaa, on mukana ollut muutakin toimintaa.  

Vuonna 2014 alkaneessa kolmivuotisessa MOPIILI ‑hankkeessa suurin muutos aiempaan oli se, että asiakkaat olivat yhteydessä hankevastaavaan, joka pyrki päivittäiset käyntikohteet kokoamaan niin, että ne sijaitsivat samalla suunnalla kaupunkia. Asiakaskohteisiin kuljettiin hankkeen käyttöön hommatulla autolla.  

Henkilöstö suoritti erilaisia omakotikiinteistöissä vastaan tulevia pieniä lyhytkestoisia työtehtäviä Porin alueen ikäihmisille. Tarvittavat työkalut ja ‑välineet olivat asiakkaiden osoittamia, hankkeella ei juurikaan ollut omaa kalustoa.  

Alla ote ELY-keskuksen ja Porin kaupungin rahoittaman työllistämishankkeen loppurapor­tista vuodelta 2016  

Toiminnan sisältö ja tavoitteiden toteutuminen  

Hankkeen tuella työllistetyt henkilöt työskentelivät osa-aikaisesti avustavissa ikäihmisten omakotikiinteistöjen huoltotöissä Porin alueella, tehden kaikki kaikkia vastaantulevia töitä.  

Perehdytys henkilöstölle ”sallituista” työtehtävistä suoritettiin hankevastaavan toimesta. Työkohteissa henkilöstön opastus tehtäviin suoritettiin asiakkaiden toimesta.  

Aloitusvuonna henkilöstöä oli hankesuunnitelman mukainen määrä. Henkilöstö olisi suoriutunut vähän suuremmastakin asiakaskohdemäärästä, mutta potentiaaliset asiakkaat eivät välttämättä osanneet tiedustella tekijöitä tehtäviinsä, kun toiminnassa oli ollut reilun vuoden tauko.  

Kesäajan tavoitteet vuonna 2015 jäivät toteutumatta, kun juuri uuden henkilöstön rekrytointivai­heessa huhtikuussa Satakunnan TE-toimisto ilmoitti palkkatukirahojen loppuneen.  

Keskustelun ja kuulemisen jälkeen päädyttiin hankevastaavan lomauttamiseen heinäkuun 2015 ajaksi, kalenterikuukausi todettiin parhaaksi vaihtoehdoksi mm. kuukausiperusteisen palkan vuoksi. Lomautuksen syy oli: Palkkatukirahoituksen puuttuminen työllistämispäätösten tekoa varten.  

Syyskuussa 2015 päästiin jälleen toteuttamaan työtehtäviä asiakaskohteissa, kun saatiin rahoitus kahteen palkkatukihenkilöön ja silloin aloitti myös kaksi kuntouttavan työtoiminnan henkilöä.  

Vuoden 2016 sesonkiajalle (touko—syyskuu) saatiin henkilöstöä jälleen lähes hankesuunnitelman mukainen määrä ja töitä riittikin kaikille. Loppuvuonna 2016 henkilöstöä oli vastaava määrä, kuin sesonkiajalla.  

Vuosina 2014—2016  

Asiakasyhteydenottoja koko kolmivuotisen hankkeen aikana tuli 173 eri henkilöltä, osan kanssa toi­met jäivät tuohon ensimmäiseen yhteydenottoon. Suurimman osan yhteyttä ottaneiden kanssa päästiin kuitenkin vakituiseen asiakassuhteeseen varsinkin kesäkauden toimien osalta. Osa kaipasi palveluita vain talviaikana, toisaalta taas kaikki kesäkohteet eivät tarvinneet apua talvisiin toimiin.  

ELY-keskuksen ja Porin kaupungin rahoittaman työllistämishankkeen aikana:  

—Palkkatuella työllistettynä oli kaikkiaan 26 eri henkilöä. He olivat hankkeen kautta osa-aikaisessa työsuhteessa Keskusjärjestöllä 27—32 tuntia viikossa, mutta heidän palkkakulunsa haettiin taannehtivasti TE-toimistolta takaisin järjestölle.  

—Kuntouttavassa työtoiminnassa oli työllistämishankkeen aikana 5 eri henkilöä. He työskentelivät 1—4 päivänä viikossa nelisen tuntia päivässä ja heistä ei tullut työllistämiskuluja hankkeelle/järjestölle.  

—Syksyllä 2016 aloitti lisäksi yksi Porin kaupungin kustantama velvoitetyöllistetty.  

MOPIILI2 ‑hanke  

Vuoden 2017 alusta rahoitus hankevastaavan/työnjohtajan palkkakuluihin saatiin Porin kaupungilta.  

Uusia asiakasyhteydenottoja kolmivuotisen hankkeen jälkeen (vuosina 2017—2022) tuli vielä lisää noin 60 eri henkilöltä, joten kaikkiaan kontaktoitiin yli 200 asiakasta. Osan kanssa toimet jäivät edelleen ensimmäiseen yhteydenottoon.  

Vuosien varrella asiakkaita muutti pois pientaloistaan ja tietysti kuolikin, kun ikäihmisten kanssa toimittiin. Toisaalta vielä viimeisenä vuonna yhteydenottoja tuli sellaisiltakin henkilöiltä, joiden kanssa ei muutamaan vuoteen oltu toimittu.  

Porin kaupungin rahoittamien vuosien aikana 2017—2022:  

—Palkkatuella työllistettynä oli kaikkiaan 19 eri henkilöä.  

—Kuntouttavassa työtoiminnassa oli vuodesta 2017 alkaen kaikkiaan 21 eri henkilöä.  

—Syksyllä 2018 ja kesällä 2022 aloitti yksi Porin kaupungin kustantama velvoitetyöllistetty.  

—Muutama henkilö oli ensin kuntouttavassa työtoiminnassa, ja sen jälkeen tai myöhemmin tuli uudelleen palkkatukihenkilönä mukaan vahvuuteen.  

Porin kaupungin avustuskäytäntö muuttui vuodelle 2021, jolloin vielä saatiin riittävä rahoitus hankevastaavan/työnjohtajan palkkakuluihin.  

Vuodelle 2022 saatu rahoitus jäi alle puoleen haetusta, mutta kyseinen vuosi vielä sinniteltiin loppuun saakka MOPIILIn parissa.  

MOPIILI-toiminta  

Asiakaskohteisiin kuljettiin hankkeen käyttöön hommatulla autolla ja työntekijät ”ripoteltiin” eri kohteisiin riippuen kulloisenkin käyntikohteen avun tarpeesta. Nurmikonleikkuussa pärjäsi hyvin yksinkin, mutta jos esimerkiksi haravoitavat lehdet säkitettiin, sujui työ kahdelta hengeltä huomattavasti joutuisammin.  

Joihinkin asiakaskohteisiin työntekijät kulkivat myös omilla kulkuneuvoillaan, ellei kohde sopinut yhteiskuljetuksen reitille tai sijaitsi vaikka samalla suunnalla, missä työntekijä asui.  

Varsinaisen työllistämishankerahoituksen aikana (2014—2016), kun kaikki työntekijät olivat kokoviikkoisia pystyttiin huolehtimaan siitä, että työntekijöillä oli omat kohteet, jolloin tekijä oli tuttu asiakkaalle sekä kohde ja asiakas työntekijälle. Toki samaan pyrittiin myöhemminkin, mutta kuntouttavan työtoiminnan henkilöt olivat töissä 1—4 päivänä viikossa ja esimerkiksi sadepäivä saattoi sekoittaa vakiintuneen viikko-ohjelman.  

Asiakkaat  

Asiakaskohteita oli kausikohtaisesti kerrallaan parikymmentä, riippuen siitä kuinka paljon henkilöstöä kulloinkin saatiin. Säännöllisesti käytäviä asiakaskohteita otettiin vain niin monta, kuin pystyttiin hoitamaan. ”Ei ootakin” jouduttiin ajoittain myymään, kun ei työntekijöitä liikaa voinut kuormittaa ja kohdesiirtymiinkin piti varata aikaa.  

Hiljaisimpina aikoina, ellei nurmikkoa esimerkiksi tarvinnutkaan leikata joka viikko, voitiin hoitaa yksittäisten asiakaskohteiden satunnaisia työtehtäviä.  

Pääkohteina olivat ikäihmisten pientalokiinteistöt, mutta esimerkiksi tukikahvoja asennettiin, kyn­nyksiä poistettiin ja ovien saranoita säädettiin myös kerrostalohuoneistoissa.  

Työntekijät  

Hankevastaavana olen ollut tyytyväinen saamiini työntekijöihin, jotka ovat työnsä asiakkaita huomi­oiden hyvin tehneet. Työntekijöiden paneutumisessa vastaan tuleviin tehtäviin ei ole ollut eroa siinä ovatko he saaneet palkkaa (palkkatukihenkilöt ja velvoitetyöllistetyt) vai kulukorvausta (kuntouttava työtoiminta).  

Kiitoksen ansaitsevat myös TE-toimiston ja Porin Kuntakokeilun henkilöt, jotka ovat lähettäneet työstä innostuneita tekijöitä. Kuntouttavan työtoiminnan henkilöt ovat tulleet vähän eri kautta (mm. aikuissosiaalityö), mutta ihan yhtä tyytyväinen olen ollut sitä kautta tulleisiin tekijöihinkin.