pkkimagemodule

Porin Kaupunginhallitus

 

Porin kaupungin kiinteistövero 2022

 

Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry. muodostuu 32 jäsenyhdistyksestä, joissa on noin 4 650 maksavaa jäsenperhettä. Järjestö on käsitellyt otsikon mukaista asiaa esittäen seuraavaa:

 

Kiinteistövero—ei nimestään huolimatta—osoitu kiinteistönomistajain hyödyksi, eikä varsin­kaan vanhojen omakotialueiden lähi-infran rakentamiseen ja korjauksiin.

Kiinteistövero on epäoikeudenmukainen omakotitalon omistajille. Sen vuoksi SITÄ EI TULE ainakaan korottaa vuoden 2021 tasosta.

 

Sosiaalinen näkökulma: ikäihmiset, lapsiperheet ja yksin asuvat elävät jo muutenkin taloudellisesti tiukoilla.

Sähkön kulutus- ja siirtohintojen jatkuva korottaminen nostaa myös niistä perittäviä veroja samas­sa suhteessa, jolloin maksutaakka edelleen pahenee. Mikäli tähän vielä lisätään kaupungin mää­räysvallassa olevien verojen ja taksojen korotus täytyy kiinteistönomistajan pahimmassa tapauk­sessa luopua ylläpitokorjauksista ja kiinteistön muusta huollosta, kun rahat kuluvat säännöllisiin maksuihin.

 

Kiinteistöveroa nostetaan lähes vuosittain, kuitenkin samaan aikaan vähennetään katujen ja muiden yleisten alueiden kesä- ja talvihoitoa, eikä olemassa olevan infran (viemärit, vesijohdot, valaistus, liikenneväylät) kunnostuksen toteutukseen saada kattavaa läpi kaupungin ulottuvaa selkeää suunnitelmaa ja rahoitusta asioiden hoitamiseksi kuntoon.

 

Omakotiasujan verotaakka alkaa kohta olla verrattavissa autonkäyttäjiltä kerättäviin veroihin, ja hyöty maksajalle yhtä huono.

 

Pori 25.10.2021

Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry.

Porin tie- ja katuverkkosuunnitelma 2040

Pori on pinta-alaltaan laaja, Suomen omakotivaltaisin kaupunki. Tämä edellyttää myös kaupungin lievealueiden katu- ja tieverkoista huolehtimista.

Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry:llä on 32 jäsenyhdistystä, aina Ulvilan rajalta Reposaareen.

Tiedotus oli hyvin järjestetty, varsinkin video antoi mahdollisuuden täsmälliseen tiedon levittämiseen laajemminkin.

Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry

Simo Järvinen, puheenjohtaja

 

1. Kysymys: Onko joukkoliikenteen sujuvuus ja tavoitettavuus otettu laajojen lievealueiden palvelujen varmistamiseksi suunnittelussa huomioon?

Erityisesti vanhusten lasten ja nuorison liikkumisen mahdollistaminen (kevyenliikenteen väylät) tulisi suunnittelussa ottaa erityiseen tarkasteluun. Porin uudelta Pohjoisväylältä tulee liittymä uudelle isolle koululle?

Vastaus: 1. Joukkoliikenteen linjaston suunnittelu ei sisältynyt tie- ja katuverkkosuunnitelmaan, mutta suunnitelman yhdeksi tavoitteeksi kirjattiin, että jokaiselta asuinalueelta on esteetön ja sujuva pääsy joukkoliikennekäytävään. Työssä tunnistettiin, että nykyinen maankäyttö- ja väylästörakenne asettaa haasteita tehokkaan joukkoliikenteen järjestämiselle ja tätä tulisi tulevissa yleiskaavoissa mahdollisuuksien mukaan korjata.

2. Kysymys: Onko suunnittelussa otettu huomioon tämän liittymän turvallisuus, nopeusrajoitukset, suojatiet jne. Alakoululaiset tarvitsevat pyörä- ja kävelyteitä ja vanhemmat oppilaat mm. mopoautoja, joiden käyttö on Porissa yleistä.

Vastaus: 2. Suunnitelmassa ei käsitelty Pohjoisväylää tonttiliittymien tarkkuudella. Pohjoisväylältä ei ole suunnitteilla liittymää tulevalle Pohjois-Porin koululle.

 

TIE- JA KATUVERKKOSUUNNITELMA 2040

Porin ja Ulvilan alueelle on valmistunut tie- ja katuverkkosuunnitelma, joka ohjaa maankäytön ja liikenteen suunnittelua seuraavan 20 vuoden aikajänteellä.

Työssä on määritelty vuoden 2040 tavoiteverkko investointitarpeineen ja se palvelee myöhemmin käynnistyviä yleiskaavatöitä sekä väyläinvestointien valmistelua. Selvitys toimii maankäytön ja liikenneverkon suunnittelun taustaselvityksenä, eikä tule käymään läpi virallista lausuntokierrosta tai poliittista käsittelyä. Työ ei myöskään johda välittömiin investointipäätöksiin.

Suunnitelmassa esitettävillä ratkaisuilla pyritään parantamaan liikkumisympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä mm. alentamalla nopeusrajoituksia keskustassa, rakentamalla kiertoliittymiä ja poistamalla tasoristeyksiä. Kuljetusten sujuvuutta lisätään parantamalla yhteyksiä päätieverkolle ja satamiin poistamalla nykyisiä pullonkauloja. Väyläverkon investointitarpeissa painotetaan olemassa olevien väylien kehittämistä.

Suunnitelman yleisötilaisuus toteutettiin maaliskuussa 2021 hankkeen nettisivuilla julkaistulla esittelyvideolla, joka oli nähtävillä kahden viikon ajan. Esittelystä jätettiin 15 kysymystä tai kommenttia, joihin suunnitteluryhmä antoi jälkikäteen julkiset vastaukset.

Kooste kysymyksistä ja vastauksista löytyy Porin kaupungin internet-sivuilta osoitteessa:

https://www.pori.fi/porin-kaupunkisuunnittelu/selvityksia/tie-ja-katuverkkosuunnitelma-2040

---------------------------------------------------------

Sari Kivioja

Yhdyskuntasuunnittelija

Elinvoima- ja ympäristötoimiala

Porin kaupunki

+358 44 701 1616

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

www.pori.fi

facebook.com/porinkaupunki

Instagram ja Twitter: @porikaupunki