pkkimagemodule

 

Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry (PKK ry)

Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry 0 4 4 7 0 2 2 3 1 7 Länsi-Suomen op FI02 5700 8120 3315 61
Antinkatu 6 A pk k . mopi il i( at ) out l ook .c om
28100 PORI www. por i nk ii nt ei s t onomi s tajat . f i Y 1049737-2
PORIN KAUPUNGINHALLITUS
Hallituskatu 12
OMAKOTITONTTIEN HINNANNOSTON VASTUSTAMINEN
Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry (PKK ry nimellä helppo löytää netistä) on perustettu
vuonna 1948. Nyt siihen kuuluu 33 itsenäistä jäsenjärjestöä kaupungin eri puolilta. Maksaneita jäseniä
oli vuoden 2014 lopussa yht. 5 003 henkilöä. Teemme laajalla rintamalla kaikkien jäseniemme
edunvalvontaa.
Tonttien 50 vuoden vuokra-ajan päättyessä ovat Kaupunginvaltuusto, Kaupunginhallitus ja Tekninen
lautakunta (TELA) toimineet hyvän ja avoimen hallinto- ja tiedottamistavan vastaisesti päättäessään
uusista erääntyvistä omakotitonttien hintojen nostoista.
On kyseenalaista tiesikö Kaupunginvaltuusto ao. delegointipäätöstä TELAlle tehdessään, mihin
ylipääsemättömään taloudelliseen tilanteeseen päätös vähävaraisimmat ja vanhimmat tonttien omistajat
johtaa? Olemme sitä mieltä, että päätöksen tekijä ei saisi olla kumileimasimen asemassa tai
virkamiesten ”vietävissä” tärkeää ja kauaskantoista päätöstä tehdessään.
TELAn tiedotuspolitiikka oli tarkoituksellisesti olematonta. Tätä todistaa myös asiakirjoista esiin nouseva
Antti Kilkun lausunto, jonka mukaan asiasta ei haluttu tiedottaa laajasti, ”koska tonttien myynti ei olisi
ollut kaupungin edun mukaista”.
Lehtitietojen (Uusi-Pori 11.4.2016) mukaan sisäpiirin ihmisille olisi ennakkoon ilmoitettu vuokrien
noususta ja he ovat käyttäneet tietoa hyväkseen?
Voidaan kysyä, että eikö kaupunki / kunta ole kuntalaisia varten vai ovatko kuntalaiset vain
perusteettomienkin päätösten maksajia? Ja kuntalasissakin on vielä erioikeutettuja?
Muualla ajatellaan kuntalaisia, mutta myös kaupungin etua mallikkaasti. Hämeenlinna toteutti taannoin
vuokratonttien myyntikampanjan, joka tuotti 7 miljoonaa euroa kaupungin kassaan.
Tällä rahalla olisi Porissa voitu kuitata vaikkapa PETUn alijäämä vuonna 2015!
Olisi myös säästytty tältä sotkulta, joka tuottaa kuntalaisille pahaa mieltä ja laskee kaupungin imagoa.
Se, että vertailukohteeksi on otettu Klasipruukin uusin asuinalue, ei voi olla oikein, kun toiselta puolen
kuitenkin tarkastellaan yli 50 vuotta sitten rakennettuja ja jotenkin ylläpidettyjä asuinalueita, joiden infra
on ilman valokuitua ja usein muukin infra on kehnossa tilassa.
—Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry. paheksuu tapaa jolla kaupungin tästä asiasta
vastuulliset virka- ja luottamusmiehet toimivat kuntalaisten ja varsinkin syrjäseutujen vanhempaa
väestönosaa syrjivällä tavalla.
—On kaupungin edunvastaista myös se, että nuoret veronmaksukykyiset perheet tai yritykset eivät
halua asettua Poriin kalliiden asumiskulujen takia.
—Ylisummaan toivomme kaupungin päätöksentekoelimiltä tulevaisuudessa päätöksenteon ja
tiedottamisen avoimmuutta sekä yhteistyötä niiden kansalaisjärjestöjen kanssa, joiden
edunvalvonnasta kulloinkin on kysymys.
Porissa 11.4.2016
Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry / hallitus
Simo Järvinen
puheenjohtaja
044 022 3170
simo.jarvinen(at)outlook.com

Jouko Harju
sihteeri
044 702 2317
pkk.mopiili(at)outlook.com