pkkimagemodule

 

Tekninen lautakunta
Pori

A. Esitys rautatiesillan turvallisuuden parantamiseksi
Isojoenrannan ja Kalaholman kohdalla Kokemäen joen ylittävä rautatiesilta on
päässyt sekä turvallisuuden osalta, että ulkonäöllisesti huonoon ja suorastaan
rumaan kuntoon. Asukkaista näyttää, ettei siltaa hoida juuri kukaan.
Kuitenkin siltaa käyttävät päivittäin - myös pimeään aikaan- mm. Kalaholman koulua
käyvät Isojoenrannalla asuvat lapset. Silta on usein valoton, sen suojaverkot ovat
rikki ja osin matalat. Näin sillan käyttäjät altistuvat toistuvasti suurelle
turvallisuusriskille.
Tämä asia otettiin asukkaiden toimesta esiin esim. Ruosniemen Koitossa 11.12.2012
pidetyssä yleisötilaisuudessa, jonka puheenjohtajana oli silloinen KV:n
puheenjohtaja Krista Kiuru. (Paavo Immosen muistio s. 2 ja 4)
Esitys: Koska sillan turvallisuutta parantavat toimet eivät ole edistyneet ovat
jäsenyhdistyksemme olleet Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö
ry:n yhteydessä, joka esittää, että Tekninen lautakunta / Porin kaupunki
ryhtyisivät sillan omistajan kanssa kaikkiin tarpeellisiin toimiin, sen
varmistamiseksi, että siltaa voidaan kaikissa olosuhteissa turvallisesti
käyttää. Myös sillan ulkoasun reformi toisi elävyyttä mm. matkailuun ja
jokiliikenteeseen.

Porissa 3.3.2014
Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry

Simo Järvinen, PKK:ry:n puheenjohtaja
simo.jarvinen(at)outlook.com
044-0223170

Jorma Alanen, varapuheenjohtaja