pkkimagemodule

 

Porin kaupunginhallitus
Pori
A. Kuntalaisaloite ”joukkoliikenne maksuttomaksi Porissa”
Kuntalaisaloitteena esitän, että Porin kaupunki olisi rohkeasti tiennäyttäjä ja laatisi
toteutettavaksi suunnitelman maksuttomaan joukkoliikenteeseen siirtymiseksi Porissa.
Tasa-arvoinen liikennekulttuuri kaupungissa tarkoittaa sitä, että kaikille kuntalaisille on luotu
mahdollisuudet käyttää joukkoliikenteen palveluja erilaisten asioidensa hoitamiseksi.
Porissakin monet palvelut kuten kaupat, koulut, sosiaalitoimi ja terveysasemat, nuorisotilat jne. on
lievealueilta lopetettu ja palvelu viety kauemmas asukkaista. Tämä heikentää erityisesti
koululaisten, vanhusten, liikuntavammaisten ja pienituloisten liikkumista ja siten eriarvoistaa
kuntalaisia.
Joukkoliikenteen suosiminen on ekologinen ja yleismaailmallinen tavoite. Porin olisi mielestäni
aika ottaa kiinni tästä tavoitteesta ja ryhtyä kiireellisesti valmistelemaan ja toteuttamaan maksutonta
joukkoliikennettä.
Helsingissä suunnitellaan nyt koululaisten maksutonta liikkumista. Tallinnassa on maksuttomuus
ollut käytössä jo pitkään. Siellä sen on todettu lisäävän työllisyyttä ja yritysten sekä monenlaisten
palvelujen määrää.
Aloitteen toteutumisen perusteena ja positiivisina puolina näen esimerkinomaisesti seuraavaa:
● kuntalaisten palvelutaso paranee ja syrjäytymisvaara vähenee
● mahdollisuus päästä kouluun, kauppoihin, sosiaali- ja terveyspalveluihin, liikuntapaikoille
ym.
● pienten yritysten määrä kasvaa ja tuo tuiki tarpeellista työllisyyttä
● teiden pinnat kuluvat (huom. katupöly) vähemmän, kun yksityisautoilu vähenee
● keskustasta kauempana olevat asuntoalueet pysyvät elinvoimaisina, koska joukkoliikenne
mahdollistaa etäisempienkin palveluiden joustavan käytön.
Aloitteen tarkoittamien kuntalaisille myönteisten asioiden lista on pitkä. Sen vaikutukset ylettyvät
yhtä hyvin kaupunkisuunnitteluun kuin liike-elämän tarpeisiin.
Toivon aloitteeni aikaansaavan keskustelua ja aikanaan päättäjiltä päätöksiä, jotka johtavat sen
käytännön toteutukseen.
Pormestarinluodossa
30.3.2017

Simo Järvinen, kiinteistöalan asiantuntija
Pylpyräntie 9, 28190 Pori
simo.jarvinen(at)outlook.com
044-2924090