pkkimagemodule

Kannanotto lähetetty kaupungin kirjaamoon 11.6.2020 

 

Porin kaupungin kiinteistövero 2021

 

 

Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry. muodostuu 33 jäsenyhdistyksestä, joissa on noin 4 700 maksavaa jäsenperhettä. Järjestö on käsitellyt otsikon mukaista asiaa esittäen seuraavaa:

 

 

Kiinteistövero—ei nimestään huolimatta—osoitu kiinteistönomistajain hyödyksi, eikä varsin­kaan vanhojen omakotialueiden lähi-infran rakentamiseen ja korjauksiin.

 

Kiinteistöveroa nostetaan lähes vuosittain, kuitenkin samaan aikaan vähennetään katujen ja muiden yleisten alueiden kesä- ja talvihoitoa, eikä olemassa olevan infran (viemärit, vesijohdot, valaistus, liikenneväylät) kunnostuksen toteutukseen saada kattavaa läpi kaupungin ulottuvaa selkeää suunnitelmaa ja rahoitusta asioiden hoitamiseksi kuntoon.

 

Sosiaalinen näkökulma: ikäihmiset, lapsiperheet ja yksin asuvat elävät jo muutenkin taloudellisesti tiukoilla, mikäli kiinteistöveroa edelleen nostetaan, ei heidän sosiaalinen asemansa ainakaan parane.

 

Kiinteistövero on epäoikeudenmukainen omakotitalon omistajille. Sen vuoksi SITÄ EI TULE ainakaan korottaa vuoden 2020 tasosta.

 

Suorien verojen lisäksi kerätään välillisiä veroja mm. energian ja veden käytöstä sekä veroluon­teisia maksuja viranomaisluvista ja ‑tarkastuksista, mutta tuloutetaanko ne kyseisiin toimiin?

 

Omakotiasujan verotaakka alkaa kohta olla verrattavissa autonkäyttäjiltä kerättäviin veroihin, ja hyöty maksajalle yhtä huono.

 

Kuntaveron osuutta, kun todennäköisesti tullaan nostamaan, on mielestämme kohtuutonta lisätä kiinteistönomistajain taakkaa kiinteistöveroa korottamalla.

 

Pori 11.6.2020

 

Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry.

 

 

Simo Järvinen

puheenjohtaja

 

Jouko Harju

sihteeri