pkkimagemodule

Porin tie- ja katuverkkosuunnitelma 2040

Pori on pinta-alaltaan laaja, Suomen omakotivaltaisin kaupunki. Tämä edellyttää myös kaupungin lievealueiden katu- ja tieverkoista huolehtimista.

Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry:llä on 32 jäsenyhdistystä, aina Ulvilan rajalta Reposaareen.

Tiedotus oli hyvin järjestetty, varsinkin video antoi mahdollisuuden täsmälliseen tiedon levittämiseen laajemminkin.

Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry

Simo Järvinen, puheenjohtaja

 

 

1. Kysymys: Onko joukkoliikenteen sujuvuus ja tavoitettavuus otettu laajojen lievealueiden palvelujen varmistamiseksi suunnittelussa huomioon?

Erityisesti vanhusten lasten ja nuorison liikkumisen mahdollistaminen (kevyenliikenteen väylät) tulisi suunnittelussa ottaa erityiseen tarkasteluun. Porin uudelta Pohjoisväylältä tulee liittymä uudelle isolle koululle?

Vastaus: 1. Joukkoliikenteen linjaston suunnittelu ei sisältynyt tie- ja katuverkkosuunnitelmaan, mutta suunnitelman yhdeksi tavoitteeksi kirjattiin, että jokaiselta asuinalueelta on esteetön ja sujuva pääsy joukkoliikennekäytävään. Työssä tunnistettiin, että nykyinen maankäyttö- ja väylästörakenne asettaa haasteita tehokkaan joukkoliikenteen järjestämiselle ja tätä tulisi tulevissa yleiskaavoissa mahdollisuuksien mukaan korjata.

2. Kysymys: Onko suunnittelussa otettu huomioon tämän liittymän turvallisuus, nopeusrajoitukset, suojatiet jne. Alakoululaiset tarvitsevat pyörä- ja kävelyteitä ja vanhemmat oppilaat mm. mopoautoja, joiden käyttö on Porissa yleistä.

Vastaus: 2. Suunnitelmassa ei käsitelty Pohjoisväylää tonttiliittymien tarkkuudella. Pohjoisväylältä ei ole suunnitteilla liittymää tulevalle Pohjois-Porin koululle.

 

TIE- JA KATUVERKKOSUUNNITELMA 2040

Porin ja Ulvilan alueelle on valmistunut tie- ja katuverkkosuunnitelma, joka ohjaa maankäytön ja liikenteen suunnittelua seuraavan 20 vuoden aikajänteellä.

Työssä on määritelty vuoden 2040 tavoiteverkko investointitarpeineen ja se palvelee myöhemmin käynnistyviä yleiskaavatöitä sekä väyläinvestointien valmistelua. Selvitys toimii maankäytön ja liikenneverkon suunnittelun taustaselvityksenä, eikä tule käymään läpi virallista lausuntokierrosta tai poliittista käsittelyä. Työ ei myöskään johda välittömiin investointipäätöksiin.

Suunnitelmassa esitettävillä ratkaisuilla pyritään parantamaan liikkumisympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä mm. alentamalla nopeusrajoituksia keskustassa, rakentamalla kiertoliittymiä ja poistamalla tasoristeyksiä. Kuljetusten sujuvuutta lisätään parantamalla yhteyksiä päätieverkolle ja satamiin poistamalla nykyisiä pullonkauloja. Väyläverkon investointitarpeissa painotetaan olemassa olevien väylien kehittämistä.

Suunnitelman yleisötilaisuus toteutettiin maaliskuussa 2021 hankkeen nettisivuilla julkaistulla esittelyvideolla, joka oli nähtävillä kahden viikon ajan. Esittelystä jätettiin 15 kysymystä tai kommenttia, joihin suunnitteluryhmä antoi jälkikäteen julkiset vastaukset.

Kooste kysymyksistä ja vastauksista löytyy Porin kaupungin internet-sivuilta osoitteessa:

https://www.pori.fi/porin-kaupunkisuunnittelu/selvityksia/tie-ja-katuverkkosuunnitelma-2040

---------------------------------------------------------

Sari Kivioja

Yhdyskuntasuunnittelija

Elinvoima- ja ympäristötoimiala

Porin kaupunki

+358 44 701 1616

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

www.pori.fi

facebook.com/porinkaupunki

Instagram ja Twitter: @porikaupunki