pkkimagemodule

UUSI ERÄ ANSIOMERKKEJÄ SAATU

ANSIOMERKKIOHJEISTUS 

Hakulomakkeita voi pyytää toimistolta. 

KULTAINEN ANSIOMERKKI hinta 115,00 €

HOPEINEN ANSIOMERKKI hinta 95,00 €

PÖYTÄSTANDAARI / VIIRI hinta 40,00 €

 

Jäsenyhdistykset voivat hakea ansioituneille jäsenilleen Keskusjärjestön ansiomerkkejä tai pöytästandaaria. Hakemus pitää tehdä hyvissä ajoin Keskusjärjestön hallitukselle kirjallista lomaketta käyttäen.

Ansiomerkkejä ja pöytästandaaria koskeva sääntö

Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry:n edustajisto hyväksynyt 04.04.2006

Ansiomerkkejä ovat Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry:n kultainen ja hopeinen rintamerkki.

Pöytästandaarin nimi on Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry:n pöytäviiri.

1 §

Ansiomerkillä on tarkoitus muistaa keskusjärjestön hallituksen jäseniä ja toimihenkilöitä, sekä jäsenyhdistyksissä toimivia henkilöitä, jotka ovat näiden sääntöjen mukaisesti osallistuneet keskusjärjestön tai kiinteistöyhdistyksensä toimintaan.

2 §

Hopeinen rintamerkki voidaan myöntää henkilölle joka on vähintään kymmenen (10) vuotta toiminut keskusjärjestön tai kiinteistöyhdistyksensä hyväksi.

Kultainen rintamerkki voidaan myöntää henkilölle, joka edelleen on aktiivinen kiinteistöyhdistystoiminnassa ja jolle on aiemmin myönnetty hopeinen ansiomerkki, jonka myöntämisestä on kulunut vähintään viisi (5) vuotta.

Sekä keskusjärjestön että jäsenyhdistysten esityksistä myönnettävistä ansiomerkeistä päättää keskusjärjestön hallitus.

Jäsenyhdistyksen aloitteesta myönnetyistä merkeistä on suoritettava keskusjärjestön hallituksen määräämä maksu.

3 §

Pöytäviirillä on tarkoitus muistaa keskusjärjestön hallituksen jäseniä tai toimihenkilöitä sekä jäsenyhdistyksiä ja jäsenyhdistyksissä toimivia henkilöitä, jotka ovat osallistuneet keskusjärjestön tai kiinteistöyhdistyksensä toimintaan. Pöytäviirillä voidaan muistaa myös ulkopuolisia järjestöjä, liikelaitoksia, yhteisöjä tai yksityisiä henkilöitä, jotka ovat huomattavalla tavalla tukeneet keskusjärjestön tai jäsenyhdistyksen toimintaa.

4 §

Keskusjärjestön, jäsenyhdistyksen tai 3 § mukaisesta toiminnasta myönnettävistä pöytäviireistä päättää keskusjärjestön hallitus.

Nämä pöytäviirit numeroidaan.

Jäsenyhdistyksen jäsenille myönnetyt pöytäviirit ovat numeroimattomia.

Numeroitujen pöytäviirien hinnan suorittaa keskusjärjestö ja numeroimattomien pöytäviirien hinnan esittävä yhdistys.

5 §

Pöytäviirien ja rintamerkkien saajista pidetään luetteloa.

6 §

Keskusjärjestön hallitus on erityisen painavista syistä oikeutettu poikkeamaan tässä säännöstössä mainituista myöntämisen ehdoista.