pkkimagemodule

Porin Kaupunginhallitus

 

 

Porin kaupungin kiinteistövero 2022

 

Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry. muodostuu 32 jäsenyhdistyksestä, joissa on noin 4 650 maksavaa jäsenperhettä. Järjestö on käsitellyt otsikon mukaista asiaa esittäen seuraavaa:

 

 

Kiinteistövero—ei nimestään huolimatta—osoitu kiinteistönomistajain hyödyksi, eikä varsin­kaan vanhojen omakotialueiden lähi-infran rakentamiseen ja korjauksiin.

Kiinteistövero on epäoikeudenmukainen omakotitalon omistajille. Sen vuoksi SITÄ EI TULE ainakaan korottaa vuoden 2021 tasosta.

 

Sosiaalinen näkökulma: ikäihmiset, lapsiperheet ja yksin asuvat elävät jo muutenkin taloudellisesti tiukoilla.

Sähkön kulutus- ja siirtohintojen jatkuva korottaminen nostaa myös niistä perittäviä veroja samas­sa suhteessa, jolloin maksutaakka edelleen pahenee. Mikäli tähän vielä lisätään kaupungin mää­räysvallassa olevien verojen ja taksojen korotus täytyy kiinteistönomistajan pahimmassa tapauk­sessa luopua ylläpitokorjauksista ja kiinteistön muusta huollosta, kun rahat kuluvat säännöllisiin maksuihin.

 

Kiinteistöveroa nostetaan lähes vuosittain, kuitenkin samaan aikaan vähennetään katujen ja muiden yleisten alueiden kesä- ja talvihoitoa, eikä olemassa olevan infran (viemärit, vesijohdot, valaistus, liikenneväylät) kunnostuksen toteutukseen saada kattavaa läpi kaupungin ulottuvaa selkeää suunnitelmaa ja rahoitusta asioiden hoitamiseksi kuntoon.

 

Omakotiasujan verotaakka alkaa kohta olla verrattavissa autonkäyttäjiltä kerättäviin veroihin, ja hyöty maksajalle yhtä huono.

 

Pori 25.10.2021

Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry.